Psykomotorisk behandling
Første gang du kommer til behandling, starter vi med samtale og undersøgelse. Vi skal snakke om dine kropslige problemer og de stressfaktorer, der eventuelt er i dit liv. I den efterfølgende kropsundersøgelse indgår små lette bevægelser, og kroppens muskler vil blive undersøgt varsomt for at afdække eventuelle spændinger og ømhed/smerter. Du får en tilbagemelding på undersøgelsens resultater, og sammen laver vi en plan for den fortsatte behandling.
I de efterfølgende behandlinger inddrages hele kroppen, med varsom massage, små bevægeøvelser og udstrækning. Hver behandling varer ca. en time og der indgår som regel en lille hvilepause i slutningen af behandlingen. Dette kan give plads til eftertanke og yderligere omstilling i kroppen. Behandlingsforløbet strækker sig ofte over længere tid med behandling ca. en gang om ugen.
I den psykomotoriske fysioterapi indgår der også samtale, fordi det er væsentligt for behandlingens effekt, at der bliver sat ord på oplevelser, følelser, der dukker op i behandlingen. På den måde bliver oplevelserne mere virkelige og lettere at forholde sig til. Kroppens måde at ”svare” på i behandlingen bruger jeg som indikator for, hvornår vi skal gå dybere i behandlingen, og hvornår det er bedre med mere stabilisering og ro.

Akupunktur behandling
Behandlingen tager udgangspunkt i medicinsk diagnostik, hvorimod kinesisk akupunktur retter sig mere mod energetiske diagnoser. Måske er det en strid om ord, men som uddannet gennem danske fysioterapeuter behandler jeg udelukkende smerteproblematikker med akupunktur. Behandlingen består i at jeg sætter tynde (engangsnåle) i hud og muskler. Nålene påvirker nervesystemet og kroppens eget smerteregulerende og regenererende system hvilket kan give smertelindring. Nålene øger blodgennemstrømningen og virker afspændende. Du vil mærke et lille stik og en følelse af varme, snurren eller elektricitet fra det behandlede område. Du skal ligge med nålene i ca.20 min. Du må forvente 3-5 behandlinger før det kan vurderes om behandlingen har effekt.

Reaktioner på behandlingen: Nogen kan opleve at være lidt ved siden af sig selv eller lidt øgede smerter i det første døgn. Mange oplever en bedring af nattesøvn og reduktion af smerterne/øget funktionsniveau.

Praktisk
Medbring gerne et lagen til at ligge på og et håndklæde.