Stress, traumer og chok

Alle mennesker oplever traumer og chok i gennem livet – det kan være fx udfordringer i opvæksten, sygdom, skilsmisse, trafikuheld og arbejdsbelastninger.

Vores evne til og mulighed for at håndtere disse belastninger er forskellige – vi er jo alle forskellige. De ting vi har måttet klare i livet lagres i kroppen, blandt andet i vores nervesystem. Oplevelserne lægger sig i os som spændinger og forsvinder dermed tit ud af vores bevidsthed. Ofte giver dette ikke synderlige problemer, men i forbindelse med nye livsbelastninger, kan den ”kropslige hukommelse” blive meget besværlig og begrænsende for det liv, man lever og føre til smerter. Ved at inddrage viden om nervesystemets funktion, kan du blive mere kendt med dine kropslige reaktioner og blive bedre til at håndtere fremtidige stresspåvirkninger.

Stress
Stress er et modeord, som vi alle bruger. Men rigtig stress er af en helt anden kaliber end blot at have meget travlt. Stress påvirker evnen til at huske og evnen til at sove - den påvirker ens tålmodighed og kan føre til depression.

Langvarig stress kan, viser forskningen, give decideret hjerneskade. Vi mennesker er forskellige; det der kan køre den ene ned, opfattes måske af andre som blot travlhed. Men for alle gælder det, at kroppen reagerer på stress med spænding. At blive opmærksom på kroppens signaler om, hvornår "nok er nok", kan være en god måde at forebygge stress på, så den ikke får lov til at udvikle sig.

Traumatiske livsoplevelser har stor betydning for fleksibiliteten i vores nervesystem og har dermed indvirkning på hvor let stressbare vi er – mange små belastninger kan ende med at vælte læsset.

Psykomotorisk behandling kan medvirke til, at du bliver bedre til at mærke disse signaler og dermed gøre dig i stand til at mærke dem i tide.